กติกาในการร่วมส่งผลงานเข้าประกวดถ่ายภาพกับ Pat Chan